تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ابر معرفی نرم افزار های انیمیشن سازی
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:
3d studio max :   

3D Studio Max
www.discreet.com
معروفترین نرم افزار در زمینه مدل سازی سه بعدی به همراهplugin های فراوان و توانایی NURB modeling وMotion tracking.
--------------------------------------------------------------------------------
Poser :


Poser www.egisys.com
ایده آل ترین نرم افزار برای ساختن کاراکتر های انسانی و قابلیت ارسال به 3D max ، Lightwave و Maya

--------------------------------------------------------------------------------
Soft Image :


Softimage 3D www.softimage.com
نرم افزار محبوب دیگر که تمامی تکنیک ها ی مدل سازی (Mesh,NURBS-Patch و Metaball ) را در خود دارد.
--------------------------------------------------------------------------------
Maya :


Mayahttp://www.alias.com/
نرم افزاری با بسته کاملا حرفه ای و با امکانات بسیار زیاد برای کاربران حرفه ای.
--------------------------------------------------------------------------------
Bryce 3D :


Bryce 3D www.corel.com
نرم افزاری همراه با قابلیت های Metaball و Network rendering به همراه کتابخانه ای از درختها ،بوته ها و مناظر... برای یک کاربر حرفه ای یکی از ابزار های لازم می باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
Rhinoceros :


Rhinoceros www.rhino3d.com
قابلیت عالی NURB Modeling باعث شده تا این نرم افزار هم وارد دنیای نرم افزار های 3D بشود.


Type of Topic : معرفی نرم افزار های تخصصی، 
Labels : معرفی نرم افزار های انیمیشن سازی،
Related Links:

       Reviews
پنجشنبه 8 اسفند 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses