تبلیغات
Cinema and Television Specialist Magazine - مطالب ابر دوشنبه آغاز به کار هیات انتخاب بخش کوتاه جشن سینمای ایرانروابط عمومی جشن سینمای ایران اعلام کرد؛ هیات انتخاب بخش کوتاه جشن سینمای ایران از روز دوشنبه 14 تیر ماه گزینش آثار کوتاه را آغاز خواهند نمود.
مطابق اعلام دبیرخانه چهاردهمین جشن سینمای ایران تعداد 647 اثر متقاضی حضور در چهاردهمین جشن سینمای ایران هستند و به استناد ماده 4 مقرارت بخش فیلم کوتاه هیات انتخاب آثار متقاضی در جشن فیلم کوتاه داستانی وتجربی در دوگروه مجزا 6 و7 نفره تشکیل می گردند . گروه اول شامل 6 نفر که آثار رسیده را به نصف یا 3/1 می رساند و گروه دوم که شامل 7 نفر می باشند از بین فیلمهای انتخاب شده توسط گروه اول 40 تا 60 فیلم را انتخاب می نمایند.


برچسب ها: دوشنبه آغاز به کار هیات انتخاب بخش کوتاه جشن سینمای ایران ،