تبلیغات
Cinema and Television Specialist Magazine - مطالب ابر خالق فیلم آزادی از آن ماست

خالق فیلم آزادی از آن ماست، رنه کلر

نوشته ی  ولریش گرگور، انو پاتالاس

ترجمه ی هوشگ طاهری

 

 «رنه کلر» ابتدا در برابر سینمای ناطق موقعیتی مخالف برگزید؛ اما پس از آن که در لندن نخستین آثار سینمای ناطق را مشاهده کرد، دیدگاه های تغییر ناپذیر خود را تغییر داد.

     فیلم زیر شیروانی های پاریس ـ 1930ـ در حقیقت بیانیه هنری سینمای ناطق بر شیوه فیلم فراریان اثر «پودوفکین» به شمار می آید: گفت و گوها تا حداقل مورد نیاز کاهش داده شد و گاه نیز حالتی بدیهه گونه به خود گرفت: تصویر و صوت در رابطه ای کنتر پوان وار نسبت به هم قرار گرفتند؛ از سوی دیگر گفت و گوی خاموش دو نفر (به صورتی صامت) از پشت شیشه ای مات مشاهده می گردید.


ادامه مطلب

برچسب ها: خالق فیلم آزادی از آن ماست ، رنه کلر ،