تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ابر انیمیشن جدید پیكسار
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:
دنیای رنگ و نور - نگاهی به روند ساخت Ratatouille، انیمیشن جدید پیكسار
اشاره :

پیكسار همیشه در زمینه انیمیشن كامپیوتری، اگر نگوییم پیشتازترین، اما جزء پیشتازان بوده ‌است. چنان‌كه با هر انیمیشن كوتاه و بلندی كه ارایه می‌دهد، همه از گوشه و كنار دنیا لب به تحسینش می‌گشایند و هر كدام از محصولاتش انواع و اقسام جوایز را یدك می‌كشند. انیمیشن‌های پیكسار همیشه مرزهای تكنیكی این حوزه را گسترش داده‌اند و از لحاظ هنری نیز بی‌نقص و بحث‌برانگیز هستند. شركتی كه حتی یك قدم اشتباه هم برنداشته‌است. در این مقاله سعی بر این است كه به بررسی مسائل و نكات فنی آخرین انیمیشن بلند این شركت بپردازیم.ادامه مطلب


Type of Topic : دانستنیهای سینما و تلویزیون، دنیای انیمیشن، 
Labels : دنیای رنگ و نور - نگاهی به روند ساخت Ratatouille، انیمیشن جدید پیكسار،
Related Links:

       Reviews
شنبه 1 فروردین 1388
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses