تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ابر اسامی آثار مستند پذیرفته شده در بخش مسابقه جشن سینمای ایران
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

اسامی آثار مستند پذیرفته شده در بخش مسابقه جشن سینمای ایرانروابط عمومی چهاردهمین جشن سینمای ایران اعلام کرد ؛ هیات انتخاب بخش مستند جشن سینمایی ایران آثار انتخابی این بخش را معرفی کرد. 
هیات انتخاب بخش مستند مرکب از محمدرضا مقدسیان ، مهرداد زاهدیان، سید حسین حقگو، محمدرسول اف، امید روحانی،‌ حمید دهقانپور و سرکار خانم دیکرانوحی هواکیمیان  پس از بررسی 580 اثر متقاضی بخش مسابقه سینمای مستند جشن سینمای ایران را به شرح زیر معرفی کردند:ادامه مطلب


Type of Topic : اخبار جشنواره ها، اخبار سینمایی ایران، فراخوان جشنواره های داخلی و بین المللی، 
Labels : اسامی آثار مستند پذیرفته شده در بخش مسابقه جشن سینمای ایران،
Related Links:

       Reviews
شنبه 9 مرداد 1389
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses