تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ابر آشنایی با انواع لنز Lens دوربین عکاسی
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

آشنایی با انواع لنز Lens دوربین عکاسی , لنزهای نرمال، لنز واید ، لنزهای سوپر واید ، آلترا واید، لنز زوم، لنز تله فتو، لنزهای ماکرو ، لنز فیش آی یا چشم ماهی، لنزهای فیکس ، لنزهای فیکس پرتره ، ضریب سنسور ، كراپ

آشنایی با دوربین های عکاسی www.Taren.ir

بطور کلی هر لنز از چندین عدسی مختلف محدب و مقعر تشکیل شده که ترکیب آنها با یکدیگر باعث ایجاد تصویری واضح بر روی سطح حساس فیلم (امولیسیون) خواهد شد. محل ایجاد تصویر را سطح کانونی و حدفاصل عدسی با محل ایجاد تصویر، فاصله کانونی عدسی می‌گویند.ادامه مطلب


Type of Topic : اخبار، 
Labels : آشنایی با انواع لنز Lens دوربین عکاسی،
Related Links:

       Reviews
یکشنبه 24 مهر 1390
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses