تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب ادیت ویدئویی
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:
انواع تکنیکهای موجود در هنر تدوین

پیش از اینکه درباره تکنیک تدوین تداومی در صحنه به بحث بپردازیم لازم است در مقدمه به دو مقوله اساسی زمان و تداوم اشاره کنیم چرا که یکدست عمل یا آکسیون صحنه عملی که هر جزء آن در یک تصویر جداگانه ضبط شده هنگام پیوند اجزاء به روال منطقی و طبیعی سلسله مراتب آنها شکل می گیرد.


ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، ادیت ویدئویی، 
Labels : انواع تکنیکهای موجود در هنر تدوین،
Related Links:

       Reviews
پنجشنبه 28 مرداد 1389
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
نظریه‌ی مونتاژ شوروی
مونتاژ شوروی تنها حرکتی در راستای فرم و زیبا شناختی فیلم نبود. بلکه در واقع این نوع تدوین در آشوب‌های سیاسی شکل گرفته بود

سبک مونتاژ شوروی در سال 1924 در کلاس‌های درس "کوشلف " در مدرسه‌ی دولتی سینما و هنگام ساخت فیلم «ماجراهای عجیب آقای وست در سرزمین بلشویک‌ها» به ظهور رسید.

مونتاژ شوروی تنها حرکتی در راستای فرم و زیبا شناختی فیلم نبود. بلکه در واقع این نوع تدوین در آشوب‌های سیاسی شکل گرفته بود. چنانچه "آیزنشتاین" خود در توصیف آن اوضاع اینگونه نوشته است: «ما وقتی وارد سینمای شوروی شدیم که چنین چیزی هنوز وجود خارجی نداشت.

وارد شهری شدیم که هنوز ساخته نشده بود». ظهور این سبک مصادف شد با بازگشت "پروتازانوف" و شل شدن محکومیت‌های حکومت بر فعالیت‌های خصوصی.

زمانیکه "لنین" برای تسهیل در تولید توزیع کالا «سیاست اقتصادی نوین» (نپ) را به اجرا درآورد، این باعث شد که فیلم خام و تجهیزات متعلق به تولیدکنندگانی که هنوز مهاجرت نکرده بودند، از پشت پرده‌ها بیرون آید و سینمای شوروی رشد کند. "لنین" در سال 1922 اعلام کرد: «از بین همه هدف‌ها، سینما بیشترین اهمیت را برای ما دارد».

در واقع حکومت به تشویق فیلم‌سازان برای تهیه‌ی فیلم‌های مستند خبری پرداخت. در این شرایط بود که سبک مونتاژ شوروی پابه عرصه‌ی ظهور گذاشت.

این سبک نه تنها محصول شرایط سیاسی خود است، بلکه در واقع یک حرکت ساختاری صرف در عرصه‌ی سینما نیست و در رویکرد نظری و محتوایی خود تغییرات اساسی پدید آورده است. در حالیکه بسیاری این نظریه را، فقط تحولی در نحوه‌ی ساخت و تولید می‌دانند.

در واقع نگاه نظریه‌ی مونتاژ شوروی، فراتر از یک نگاه جدید به تدوین بوده است. در اصل سینمای مونتاژ شوروی مخصوصاً "آیزنشتاین" (نظریه پرداخت معروف مونتاژ شوروی (سینمای مفاهیم و عواطف سیاسی عظیم بوده است. سینمایی که در آن کشمکش تاریخ بازنمایی شده است. تاریخی از تضادها و نشأت گرفته از ماتریالیسم.

در آن جنگ طبقاتی، سرنگون کردن ستم و پیروزی بر آن به تصویر کشیده می‌شود. در واقع سینمای مونتاژ شوروی سعی داشت توهم گرایی تدوین تداومی را از بین ببرد و توهم زمان خطی شده را با یک زمان حسی جایگزین کند و زمان پر از تعلیق و تفکر را به وجود بیاورد.

در این میان به زمان نیروی عاطفی و سیاسی بخشید که علاوه بر پرداختن به مسیر داستانی رویداد‌ها، ایده‌ای را نیز دنبال کند. اینجاست که نمی‌توان نظریه‌ی مونتاژ شوروی را در حد یک حرکت نو در تکنیک تقلیل داد و جنبه‌های ایدئولوژیکی و سیاسی آن را نادیده گرفت. نظریه‌ی مونتاژ شوروی، با دادن قدرت جادویی به مونتاژ ظاهر شد.

این نظریه پردازان که اغلب تخصص‌هایی غیر از سینما داشتند، در این که خود را کارگردان فرهنگی‌ای‌ بدانند که مسئول ایجاد شرایط انقلابی و مدرن روسیه است، اتفاق نظر داشتند. آن‌ها به تعبیری ساختارگرا بودند و با قیاس میان زبان و فیلم وجود تفاوت‌ها و تضادها را هسته‌ی اصلی و ماده‌ی خام سینما پنداشتند.

البته با وجود این اشتراکات همه نظریه پردازان مطرح مونتاژ شوروی در تعریف رویکرد مونتاژی به تدوین، اتفاق نظر نداشتند.

"کوشلف"، مؤسس اولین مدرسه‌ی سینمایی جهان، عنصر متمایز کننده‌ی سینما از دیگر هنرها را ظرفیت مونتاژ می‌داند. به شکلی که بخش‌های پراکنده را به صورت سکانسی موزون و معنی دار گرد هم می‌آورد و می‌تواند احساسات و مفاهیم جدیدی که فراتر از نمادهای مجرد است را شکل بدهد. او معتقد بود که تکنیک است که احساسات بیننده را شکل می‌دهد و نه واقعیت. او مانند هیچکاک دو عنصر بازیگری و تدوین را در ساختن معنا مؤثر می‌داند.

در این میان "آیزنشتاین" که تأثیر گذارترین و معروف‌ترین نظریه پرداز شووری است، با عقاید سیاسی ظهور کرد. وی مهندس بود و تخصص سینمایی نداشت و حتی در سال 1920، مدت کوتاهی در قطار برای حمل شعارهای تبلیغاتی کار کرد و بعد از دیدن فیلم "گریفیث"، بود که تصمیم گرفت فیلم ‌بسازد.

وی که علایق دایرةالمعارفی داشت، ترکیبی از تفکر فلسفی و مقاله ادبی و بیانیه‌های سیاسی و فیلم‌سازی بود. وی بر مونتاژهای خارجی تأکید می‌کرد. نوعی زیبا شناسی شادخوارانه‌ی خاص داشت، تا تماشاگر را به بهت و حیرت وادارد و در این راستا سینما- مشت را در تضاد سینما- چشم (اصطلاحاتی که ژیگاورتوف بیان می‌کند) مطرح می‌کند.

وی هنگامی‌که "کوشلف" از پیوند سخن می‌گفت، تضاد را اصل بنیادینی برای وجود هر اثر هنری می‌دانست و خود از تضادها برای ایجاد جرقه‌ای در ذهن تماشاگر استفاده می‌کرد. شاید این مسئله نشأت گرفته از افکار "هگل" و "مارکس" بوده باشد که کشمکش دیالکتیکی عناصر متضاد، نه تنها در زندگی اجتماعی، بلکه در عرصه‌ی هنر نیز نمود پیدا می‌کند.

آرمان "آیزنشتاین" در مونتاژ، پیوستن ناموزون صدا و تصویر بوده است که نوعی ناسازه گویی و پیوند تضادهاست. او هر قطعه از فیلم را یک سازه‌ی معنایی تلقی می‌کرد که بر اصول هم‌جواری و تضاد استوار است، نه همگونی سامان یافته. به همین علت بیشتر به روایت منقطع و ناپیوسته علاقه داشت، تا به خطی علت و معلولی. ا

ز نظر او، نما ماده‌ای خام و مونتاژ ابزار هنرمندانه‌ای برای برش تصاویر و ایجاد کشمکش و ناهماهنگی بصری بود و هر نما وجودش را از رابطه با سایر نماهای مونتاژ شده به‌دست می‌آورد. وی با پیوند تصاویر و قطع‌های حساب شده که بیننده متوجه آن نمی‌شود مخالف بود و معتقد بود که تصاویر نباید با هم جفت و جور و به هم رابطه داده شوند، تا تضاد بیننده را در حین مشاهده تکان دهند.

حضور تدوین و پرسش‌های زمانی باید برای بیننده ملموس و قابل درک باشد. همین ویژگی تصاویر آیزنشتاین است که به‌جای روایت با بیننده به تفکر می‌پردازد و دیالکتیک ادراک و تصور را به‌وجود می‌آورد. سپس مونتاژ کلی بود برای بیان استادانه زیبایی شناسی و ایدئولوژی و سینمایی آیزنشتاین. نوعی تفکر سیاسی و برانگیزاننده و کنکاشی ایدئولوژیک.

افکار "پوتمکین " شاگرد "کوشلف" که بعدها در واقع شالوده‌ی مفهوم سینمای کلاسیک را شکل داد، قراردادی‌تر از کوشلف بود. وی برخلاف آیزنشتان، نماها را مانند آجرهای به‌هم پیوسته تلقی می‌کند که توسط مونتاژ به‌هم متصل می‌شوند تا یک سکانس را بسازند.

از سوی دیگر "ژیگاورتوف" ، گاه بسیار تندتر از آیزنشتاین عمل می‌کرد. تا جائیکه وی سینمای منفعت طب تجاری را مردود اعلام می‌کند و به دوربین ویژگی‌های انسان گونه می‌بخشد. او سینما را به چشم انسان تشبیه می‌کند که حقایق و واقعیت‌ها را برای توده به تصویر می‌کشد و اصطلاح سینما- چشم را وضع می‌کند که هدف آن کمک به افراد مظلوم و کارگران برای درک پدیده زندگی است. او طرفدار فیلمبرداری مستند در خیابان‌ها، به‌جای استودیو بود تا مردم را بدون چهره‌آرایی و نقاب نشان دهد.

مونتاژ برای "ورتوف"، حین مشاهده، پس از مشاهده، طی فیلمبرداری، پس از فیلمبرداری، هنگام تدوین و طی مونتاژ حضور داشت و مونتاژ را ابزاری برای ثبت مستندات و حقایق و بازنمایی وقایع می‌دانست.

نظریه‌ی ورتوف در سطح جهانی تأثیر گذار بوده است. این نظریه در هالیوود به عنوان جلوه‌های ویژه مورد استفاده قرار گرفت و بعد از مدتی نیز به فراموشی سپرده شد. در شوروی نیز وقتی که حکومت جدید سبک هنری رئالیزم "سوسیالیستی" را به‌عنوان سبک رسمی معرفی کرد کمرنگ شد.

این سبک که از رئالیسم ریشه می‌گیرد، باید به مطرح کردن پیشرفت‌های انقلابی بپردازد. نظریه پردازان مونتاژ شوروی، دچار گرفتاری‌های سیاسی شدند تا جائیکه به دلیل آرمان‌گرایی و فرمالیسم و نتیجه گرایی مورد انتقاد قرار گرفتند. در واقع این نظریه، با مهیا شدن شرایط سیاسی ایجاد شد و رشد کرد و با از بین رفتن آن شرایط نیز مغلوب شد.

منابع:

1.بوردول، دیوید و تامسون،کریستین .(1377)"هنر سینما" ترجمه: محمدی،فتاح.تهران:نشر مرکز.

2.استم، رابرت .(1383)."مقدمه ای بر نظریه فیلم "گروه مترجمان به کوشش: احسان نوروزی، تهران: سوره مهر (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی).

3.هیوارد، سوزان(1381)"مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی" مترجم:فتاح محمدی، تهران: نشر هزاره سوم

Type of Topic : اصول فیلمسازی، ادیت ویدئویی، 
Labels : نظریه‌ی مونتاژ شوروی،
Related Links:

       Reviews
دوشنبه 25 مرداد 1389
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
تدوین دیجیتالی در فیلمهای سینمایی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ - منبع : علی کاظم نادری
تصور كنید در اتاق تدوین ، تدوینگر با چه حجم عظیمی از حلقه های فیلم و راش ها مواجه است

تدوین دیجیتالی در فیلمهای سینمایی با پیدایش رایانه و سیستمهای دیجیتالی در دنیای كنونی و فراگیر شدن آنها ، هرگز به مخیله كسی خطور نكرده بود كه روزی این عجوبه قرن بیستم باعث تحول و انقلابی در صنعت، تجارت ، ارتباطات ، سینما ، تلویزیون و... شود.

برای تدوین گران حرفه ای سینما ، باورش سخت بود كه روزی موویلاها و میز های تدوین 35 میلیمتری ، را به موزه های سینما بسپارند.

دقت، ظرافت، سرعت عمل، صرفه جویی در وقت و زمان و مواد مصرفی و... همه وهمه باعت شدند تا تدوین دیجیتالی میز های تدوین 35 میلیمتری را به موزه ها بفرستد.

در اینجا برای آشنایی جزیی ، مروری خواهیم داشت به سیر تحول تدوین در گذشته و حال كه با مقایسه آنها منظور نگارنده برای شما روشن خواهد شد.

در چند سال گذشته جهت تدوین فیلمهای سینمایی كه به طریقه نگاتیو فیلمبرداری می شدند ، ابتدا بعد از فیلمبرداری حلقه های اكسپوز شده (نور خورده و به اصطلاح فیلمبرداری شده) را به لابراتوار می فرستادند و در آنجا فیلمها ظاهر می شدند و بعد از ظهور یك نسخه پزتیو از روی نگاتیو های ظهور شده چاپ و جهت تدوین در اختیار تدوینگر قرار می گرفت و تدوینگر تدوین ابتدایی را روی آنها انجام می داد كه در این روش او می بایست سه مرحله را پشت سر می گذاشت :

1- ابتدا نماها را به ترتیب فیلمنامه كنار هم قرار می داد كه این مرحله از كار را اسبلی می گفتند ، یعنی اتصال حلقه های تداوم دار پشت سر هم بدون كم وكاست

2- مرحله راف كات ، یعنی كنار هم قرار دادن و چسباندن نماها و در آوردن و دور ریختن اضافات

3- مرحله فاین كات، در این مرحله كه آخرین مرحله از تدوین می باشد ، تدوینگر بهترین نما را از بین نماهای فیلمبرداری شده انتخاب می كند .

تصور كنید در اتاق تدوین ، تدوینگر با چه حجم عظیمی از حلقه های فیلم و راش ها مواجه است ، حلقه های 400 فیتی و 800 فیتی كه هر 90 فیت یك دقیقه است و هر ثانیه 24 فریم تصاویر متحرك و پشت سر هم ، كه هزاران متر بود.

جستحو برای یافتن یك پلان از بین این انبوه راش چقدر سخت و مشگل بود.

همانطور كه شما اهل فن می دانید در حاشیه نگاتیو های 35 میلیمتری و قطع های دیگر مانند 16 و 70 میلیمتری اعدادی وجود دارد كه به آنها اجنامبر می گویند. این اعداد در 35 میلیمتری به ازای هر 16 فریم یك عدد تغییر می كند.

وقتی تدوینگر كپی كار را تدوین می كرد و تكه های انتخابی را بر اساس فیلمنامه به هم می چسباند و از طریق میز موویلا یا میز تدوین 35 میلیمتری آنرا می دید و بعد از رفع عیب و فاین كات نهایی به لابراتوار می فرستاد كه در آنجا بر اساس آن از روی نگاتیو اصلی قطع نگاتیو انجام می شد ، یعنی بر اساس شماره های حاشیه یا اجنامبر نگاتیو اصلی را طبق همان نسخه تدوین شده پشت سر هم قرار می دادند ویك نسخه دیگر پزتیو چاپ می كردند كه به كپی صفر معروف بود، نسخه ای كه تدوین شده بود ولی هنوز از لحاظ صدا كامل نبود.

لابراتوار كپی صفر را مجددا به تدوینگر می سپرد تا این بار تدوین صدا وسینك صدا ها و افكتهای خاص بر اساس آن صورت گیرد ، برای این كار تدوینگر صداها و افكتهای سینك شده را كه با همكاری مسئول سینكرون آماده شده بود از روی نوار ریع اینچی برروی نوار ۵/۱۷ كه مانند فیلمهای 16 میلیمتری بود ویك طرف آن دارای سوراخهایی است كه به پرفراژ معروف بود می كشید وبه لابراتوار می فرستاد .

در لابراتوار صدای سینك شده را بصورت نوری یا اپتیك بر روی حاشیه فیلم منتقل و چاپ می كردند و بعد از چاپ یك نسخه دیگر كه به كپی یك معروف بود و اگر از لحاظ اتالوناژ و تصحیح رنگ مشكلی نداشت كپی های بعدی را جهت نمایش تهیه می كردند.

اما امروزه برای تدوین فیلمهای سینمایی ، بعد از ظهور و چاپ یك نسخه پزتیو از راش ها تهیه و بوسیله دستگاه تله سینما نسخه پزتیو را به دیجیتال تبدیل می كنند و تدوینگر نسخه دیجیتالی را در رایانه كپچر می كند و تدوین را آغاز می كند ، البته نرم افزار های خاصی برای این كار وجود دارد كه به هنگام كشیدن كپی از روی پزتیو اجنامبر ها یا همان شماره های حاشیه فیلم هم در نسخه دیجیتالی قابل رویت است و در پایان از نسخه فاین كات می توان یك پرینت تهیه كرد كه فقط اجنامبرها به ترتیب قابل رویت است و لابراتوار براحتی وداشتن كدها قطع نگاتیو را انجام می دهد و با چاپ كپی صفر ، آنرا جهت صداگذاری و سینگرون به مسئول مربوطه می سپارد.

البته نوار ربع اینچی و نوار ۵/۱۷هم جای خود را به صدای دیجیتال سپرده است .

بعد از سینك صدا و تصویر مجددا فیلم به لابراتوار فرستاده شده تا CD صدای میكس شده به حاشیه فیلم منتقل شده و كپی نهایی چاپ گردد. دور از انتظار نیست كه بتوان گفت روزی برسد كه حتی از روی نگاتیو ، بدون كشیدن كپی پزتیو ، از طریق تله سینما مستقیما راش های فیلم را به دیجیتال تبدیل نمود كه در این صورت در مصرف مواد خام ، و سرعت عمل كلی صرفه جویی خواهد شد.

امروزه خیلی از فیلمهای سینمایی بصورت دیجیتالی فیلمبرداری شده و در نهایت از آنها كپی 35 میلیمتری تهیه می شود كه نمونه بارز آن فیلم اخراجی های 2 می باشد كه كارهای لابراتواری آن در شركت فیلمساز ایران انجام شده و این بدعتی است نو كه توسط استاد جمشید مجد وفایی و همكارانش انجام شده كه در نوع خودبی نظیر است و امید است با رفع عیوب در آینده شاهد شاهكارهای هنری دیگری از این عزیزان باشیم.

Type of Topic : ادیت ویدئویی، اصول فیلمسازی، 
Labels : تدوین دیجیتالی در فیلمهای سینمایی،
Related Links:

       Reviews
دوشنبه 25 مرداد 1389
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

سلام .

فصل اول برای آشنایی با اصول مونتاژ را باهم با معرفی یک نرم افزار ادیت ویدئویی شروع میکنیم

ما امروز نرم افزار مایکروسافت ویندوز ویدئو میکیر رو تمرین میکنیم

نرم افزار مایکروسافت ویندوز ویدئو میکیر از نرم افزار های بسار آسان ولی کارا برای مونتاژ تصاویر ویدوئی میباشد که کاربران زیادی در سراسر دنیا از اون استفاده میکنن شما هم میتوانید از نرم افزار در منزل خودتون استفاده کنید چون کافیه فقط ویندوز ایکس پی خودتون رو کامل نسب کنید .

این نرم افزار یکی از بخشهای ویندوز است که مایکروسافت در اخنیار شما گذاشته  .

برای شروع ابتداء شما باید از بخش استارد یا همون شروع وارد قسمت All Programs بشید و در اون قسمت برنامه Windows Movie Maker رو پیدا کنید .

روی ایکن اون کلیک کرده و برنامه را باز کنید . حالا برنامه جلوی روی شماست بسیار راحت و بدون درد سر و شما یک ادیتور راحت رو در اختیار دارید حالا فقط کافیه شما یک سری تصویر ویدئویی داشته باشید .

نگران نباشید من به شما میگم اگه تو خونه یه دوربین handy cam  داشته باشید و بخواهید که ویدئوی خانوادگی خودتون رو Edit  کنید چکار باید بکنید .

شما برای Edit  کردن به چند مورد نیاز دارید که در اختیار داشته باشید  که به شرح ذیل است .!

1- Video Picture

2- Sound

3- Picture

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Video Picture

ویدئو پیکتچر یا همان تصویر ویدئو یی : شما برای داشتن تصویر ویدئویی یا به قول خودمون فیلم باید

چند چیز رو بدانید . اول تصاویر ویدئویی معمولا با پسوند های مشخص ( MPG   *. AVI.*) و چند پسوند دیگر که کم کم با اونها آشنا میشوید ولی اینها معروفترین پسوند های ویدئویی هستند

که ما با اونها سروکار داریم .

خوب شناختن پسوند ها خیلی مهم هستند ولی بعد از اون شما باید بدونید که درون این فایلها که شما به نام فیلم میشناسید کلی اطلاعات وجود داره که از قبیل مشخصات سایز تصویر . کیفیت تصویری . صدای فیلم و خود تصاویر فیلم هم درون این فایلها وجود داره .

حلا باید در مورد سایز های تصویر چیز هایی بدونید . معمولا شما برای تولید یک ویدئو با سیستمهای جدید موجود در خونه ها ( منظورم همون دوربینهای خونگیه ) که دیگه همشون به سمت سیستمهای DV  رفتن سایز مورد نظر ما 5۷۶*720 پیکسل است که برای نمایش در تلویزیون لازمه به اون توجه کنید چون اگه این مقیاس رو درست در نظر نگیرید تصویر شما در موقع نمایش یا کشیده میشه یا اینکه از سایز اصلی خودش خارج میشه  

خوب حالا سیستم کامپیوتر شما باید یک درگاه ( پورت ) IEEE 1394 داشته باشه اگه نداره شما باید با یکی از شرکتهای خدمات سخت افزار کامپیوتر تماس گرفته و برای نصب این درگاه روی سیستم خودتون اقدام کنید . بعد نصب این قسمت شما باید کابل مخصوص رو داشته باشیدمعمولا این کابلها همراه دوربین ها هست ولی اگه نبود میتونید اون رو تهیه کنید نباید زیاد قیمت داشته باشه تو ایران . حالا وقتی شما هم کابل رو دارین و هم درگاه رو فقط باید زحمت بکشین و این کابل رو به دوربین و کامپیوترتون وصل کنید .

کامپیوتر رو روشن کنید معمولا دوربین های جدید همشون در هنگام بوت شدن کامپیوتر خودشون اطلاعات مورد نیاز کامپیوتر رو ارسال میکنن . و درضمن دوربین ها یک CD  مخصوص هم دارن که باید نصبش کنید

بعد از نصب دوربین به کامپیوتر برنامه  Windows Movie maker  رو باز کنید

خوب حالا شما در جایی نشستین که آدمای بزرگی نشستن و فیلمهای بزرگی رو Edit  کردن با این تفاوت که شما در مقیاسخیلی کوچیکش کار میکنید

به هر حال ما الان میخوایم کار رو شروع کنیم .

خوب شما دوربین رو که به کامپیوترتون وصل کردین برنامه رو  هم که باز کردین در قسمت چپ تصویر داخل صفحه برنامه  گزینه Capture From Video Device  پیداکنید . دوباره یادآوری میکنم که ما و شما داریم مراحل کپتچر ویدئویی رو از دوربین های هندی کم خونگی خودمون با این برنامه یاد میگیریم تا بتونیم تو خونه فیلمهای شخصی و خونگی خودمون مثل فیلم تولد و یا حتی بچه هایی که تو انجمن سینمای جوان ایران هستن که به کسایی که علاقه به کار فیلم دارن پیشنهاد میکنم برن اونجا چون بسیار مکان خوب با محتوی بالا و در سطح بین المللی هست و من از نزدیک با بچه هایی که اونجا کار یاد گرفتن آشنایی دارم  . خوب برسیم به کار خودمون .

صفحه اصلی 

روی اون گزینه که در بالا گفتم کلیک کنید . بعد از کلیک کردن شما این باکس رو میبینید

Cpture from Video Device

من اینجا توی شکل دوربین سونی دارم ولی امکان داره که شما پاناسونیک یا هر دوربین دیگه ای داشته باشین . اصلا فرقی نمیکنه فقط کافیه که روی آیکن مربوط به دوربینتون کلیک کنید و دکمه Next  رو بزنید  بعد منوی بعدی ظاهر میشه که پایین میبینید .

For File And Folder To Target

تو این قسمت شما فقط باید در تکست باکس اول اسم فایلتون و در تکست باکس دومی که زیر اون هست مسیر ذخیره شده فایل رو مشخص کنید و بعد کلید Next  رو بزنید تا به قسمت بعدی برین . که شکل اون رو همین پایین میبینید .

خوب حالا در این قسمت میتونید انتخاب کنید که میخواهید  فیلم خودتون رو با چه کیفیتی و برای چه کاری ذخیره یا همون کپتچر خودمون کنید.

گزینه اول : برای ذخیره فیلم با بهترین کیفیت برای پخش در کامپوتر است.

گزینه دوم : برای ذخیره قیلم با فرمت DV  و با قالب AVI  است.

گزینه آخر : با این گزینه شما میتوانید فیلم خود را با انواع فرمتهای موجود در این برنامه برای سیستمهای سخت افزاری مختلف مانند انواع گوشیهای تلفن همراه و ... ذخیره کنید

بعد از انتخاب یکی از گزینه ها کلید  NEXT  را زده و به مرحله بعد میروید

در این مرحله شما میتوانید به دو طریق ادامه کار را دنبال کنید .

گزینه اول : بصورت خودکار عمل جستجو برای ابتدای فیلم و شروع به کپتچر را سیستم برای دستگاه دوربین شما فرمان میدهد.

گزینه دوم : شما میتوانید توسط این گزینه اختیار کامل را در دست گرفته و خود بتوانید بصورت اختیاری عمل کنید.

یکی از گزینه هارا انتخاب و کلیدNEXT  را بزنید تا به مرحله بعد برویم.

 در این قسمت شما میتوانید توسط کلید های ویدئویی تعبیه شده در آن مانند یک ویدئوی ظبط و پخش  کپتچر فیلم خود را انجام دهید . شما بعد از انتخاب قسمت مورد نظر کافیست تا کلید START را بزنید که برنامه شروع به کپتچر کند هر  زمان که خواستید عمل کپتچر را پایان دهید میبایست کلید FINISH  زا بزنید . و این عملیات برای تمام قسمتهای فیلم و یا هر فیلم دیگری صدق میکند .

ضمنان دقت شود تا فضای کافی برای ذخیره شدن فایل داشته باشید

خوب حالا فیلم ما آماده کاره برای ادیت آماده ایم

مرحله اول ادیت با گزاشتن فیلم کپتچر شده در تایم لاین که تصویرش رو در پایین گزاشتم

Type of Topic : ادیت ویدئویی، 
Labels :
Related Links:

       Reviews
شنبه 17 دی 1384
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses