تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب اصول فیلمسازی
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:


یک برنامه تلویزیونی خوب و موثر علاقه بیننده را جذب می‌کند ؛ با و براحتی توجه او را روی موضوع برنامه متمرکز می‌سازد. از حالتهای قالبی و تکراری فاصله می‌گیرد و حتی ممکن است برای تماشاچی تعجب‌آور هم باشد . واضح است که این برنامه نمی‌تواند از نماهای متوالی ،‌مرسوم و تکراری استفاده کرده باشد و باید متنوع باشد.
شناسایی شیوه‌های تنوع
ایجاد تنوع از گام نخست: یکی از اشکالاتی که در اغلب برنامه‌های تلویزیونی با آن روبه‌رو هستیم ،‌کلیشه‌ای و از پیش آماده بودن طرح است. باید مراقب طراحی درست برنامه باشیم وحتی در مورد برناه‌های بسیار آشنای روزانه باید با پرداخت هنرمندانه ، تازگی و جذابیت را قرین برنامه‌‌های تلویزیونی کنیم .
خلق تنوع ازطریق ایجادحرکت: حرکت ، علاقه وتوجه را برمی‌انگیزد وتنوع تصویری خلق می‌کند . اما حرکتی که منظور خاصی را دنبال نکند ،‌چشم نواز نخواهد بود.وقتی کسی بلند می‌شود وکتابی را از قفسه کتابهای نزدیک خود برمی‌دارد، حرکت به نظر درست و منطقی می‌آید و هنگامی که دوربین به سوی متن کتاب حرکت می‌کند و آن را می‌گیرد،‌باز حرکتی با هدف و منظور انجام گرفته است . اما باید مواظب باشیم که حرکات بدون اراده ،‌بی‌قصد وهدف وخالی از هرگونه منظور ومفهوم و به اصطلاح زیادی ،‌بیننده را عصبانی و ناراحت خواهد کرد.ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : تنوع تصویری،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 11 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
  نگاهی به شیوه‌های معمول و متداول طراحی صحنه و دکور بیندازیم.
سازماندهی صحنه‌آرایی استودیو
- ابتدا تمامی برنامه را در بخشهای کوچکتر ،‌به صحنه‌های اصلی ،‌پرده‌ها یا قسمتهای مختلف تقسیم کنید ( توالی ردیف بخشها راکنترل کنید)
- چند دکور مورد نیاز است ؟
- آیا هر دکوری بیش از یک بار مورد استفاده قرار می‌گیرد؟آیا می‌توان ا زآنها از زوایای دیگر مجددا بهره‌برداری کرد ، یا آنها را از هم تفکیک و برای صحنه‌های دیگری بازسازی کرد؟

ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : گسترش مرحله به مرحله نما،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 11 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

خلق و کنترل نقطه توجه


وقتی می‌خواهیم یک برنامه تلویزیونی بسازیم، جلب علاقه وتمایل بینندگان یکی از اساسی‌ترین اهداف و خواسته‌های ماست. بدون آن ،‌برنامه ما بیروح است. حتی نمی‌توان صرفا با تشویق ، گروهی را که در یک کلاس درس گرد آمده‌اند وادار کرد که به بحثی علاقه و توجه نشان بدهند.
تصاویر جالب
انواع خاصی از تصاویر،‌ جذبه و کشش متجانس بیشتری در مقایسه با دیگر تصاویر دارند. مثلا نمایی با رنگمایه‌های بسیار تندو متضاد،‌ چشمگیرتر و جالبتر از تصاویری که در آنها رنگهای ملایم به کار رفته با نور زیاد روشن شده‌اند. تصویری که بیان کننده جزئیات روشن است ، موشکافی و باریک‌بینی در درک مطلب را نیز دنبال دارد. درحالی که تصویری قوی و پویا ،‌ چشمان ما را با خود همراه می‌سازد؛ در حالی که طرح و خطوط درهم پیچیده و ضعیف از عهده این کار برنمی‌آید.ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : خلق و کنترل نقطه توجه،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 11 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

طراحی نماهایی که ترکیبی از مجموعه نماهای تصویربرداری شده از نقاط دید دوربینهای ساکن و ایستا هستند ،‌ بسیار آسان است . اما جالب بودن و جذابیت تصویری برنامه ،‌با تغییر نما و حرکات دوربین و بازیگران شدنی می‌شود.
حرکت بازیگران
اگر فقط از نماهای ساکن استفاده کنیم ممکن است برای بیننده بسیار خسته کننده باشد. سعی کنید در حد جزئی هم که شده ، ‌دوربین یا سوژه‌حرکت داشته باشند. حتی اگر مجری فقط اشاره‌ای به جزئیات هم بکند،‌بهتر از نمایی ساکن و بی‌تحرک است. وقتی در صحنه‌ای ،‌سر دوربین)) می‌چرخد و کسی را دنبال می‌کند ، حس انتظار وقوع حادثه‌ای به بیننده دست می‌دهد. تصویر جان می‌گیرد و ما نسبت به صحنه واکنش نشان می‌دهیم.
در نماهای باز بشدت تحت تاثیر محیط قرار می‌گیریم و در نماهای بسته‌تر ،‌ بازیگر یا مجری برنامه ،‌تسلط خود را بر تصویر اعمال می‌کند . بنابراین ،‌با تغییر اندازه نما و فاصله بازیگر از دوربین‌،‌می‌توانید نقطه تاکید را تغییر دهید.

ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : تغییر نما حرکت بازیگر،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 11 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

صدابرداری موضعی :
میکروفن شخصی: برای دریافت صدای سخنران ،‌نوعی میکروفن الکترت ‌ کوچک گردنی و آویزان ، بسیار کاربرد دارد .
این میکروفنها همیشه یا به‌وسیله یک کابل بلند حامل با وسایل و تجهیزات صدا ارتباط دارند ،‌یا به یک فرستنده رادیویی کوچک که به کمربند بازیگر بسته شده است ،‌متصل است . فرستنده رادیویی یاد شده نیز ،‌ با واحد گیرنده کوچکی که در محلی نزدیک بازیگر قرار دارد مرتبط است .( تصویر 1الف و ب و ج )
میکروفن رومیزی برای زمانی مفید است که شخصی پشت میزی بنشیند و دیده شدن میکروفن در قاب تصویر نیز پذیرفته شده باشد .(تصویر 2)
میکروفن مشهور به ایستاده(stand mike) ، اغلب برای کارهای صحنه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولا می‌توان در صورت لزوم میکروفن را از پایه جدا کرد ، به دست گرفت و برنامه را اجرا کرد .( بیشتر برای خوانندگان و گردانندگان صحنه مورد نیاز است ) میکروفن روی پایه ،‌هنگام ضبط برنامه‌های موسیقی استفاده می‌شود .(تصویر3)

ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : متدهای صدابرداری صحیح و حرفه ای،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 11 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

 

روشهای صدا برداری درعمل با محدودیتها و محاسنی روبرو است که لازم به توجه هستند.
دریافت صدا بامیکروفنهای شخصی و موضعی:
کاربرد میکروفنهای شخصی،
کاربرد این میکروفنهای بسیار ساده و آسان است . فقط کافی است میکروفن کوچک رابه لباس بازیگر وصل کنید . با این میکروفن ، مشکل هنگامی بروز می‌کند که بازیگر_گوینده ، مصاحبه شونده با انگشتان دست به سینه اشاره و آن را لمس کند ،‌ یا با دست ناخواسته روی میکروفن را بپوشاند ،‌ یا لباس پرسروصدایی بپوشد که به اصطلاح خش‌خش کند .میکروفن را طوری نصب کنید که مناسب لباس وموقعیت قرار گرفتن احتمالی وضع سر مجری یا بازیگر باشد . وقتی او سرش را به اطراف بچرخاند ،‌صدا کم و زیاد می‌شود.
میکروفن رومیزی وسیله بسیار مناسبی است ،‌البته تا زمانی که افراد دورمیز با کاغذهای روی آن ایجاد سروصدا نکنند ،‌ با انگشتان روی میز نکوبند یا ضرب بگیرند.ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : صدابرداری تلویزیون در عمل،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 11 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses

 ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : نما بندی در سینما،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 11 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
نوستالژی

چگونه می توان کارگردانی کرد؟

"با وجود پیچیدگی دوربین فیلمبرداری به عنوان یک وسیله فنی و دانش تخصصی لازم برای به کارگیری آن ، فیلمساز فقط باید آن را یک مکانیسم ثبت به حساب آورد . درست مانند قلم یا ماشین تحریر برای نویسنده. برای کنترل دوربین فیلمبرداری فقط یک گروه متخصص لازم است. آنچه برای فیلمساز اهمیت دارد ، همانا توانایی کنترل مفاهیم است."ادامه مطلب


Type of Topic : اصول فیلمسازی، 
Labels : چگونه می توان کارگردانی کرد؟،
Related Links:

       Reviews
چهارشنبه 11 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses


( Total Pages : 10 )   
...   4   5   6   7   8   9   10