تبلیغات
Models Net TV Magazine - مطالب انیمیشن سازی با MAX 3D
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:
تغییر دهنده و  منوی ModiFy

 

 

در این قسمت شما را با تغییر دهنده و همچنین منوی modiFy  آشنا خواهید شد .

این پانل همانگونه كه از نامش پیدا است برای ایجاد تغییرات می باشد این پانل نیز مانند پانل های دیگر دارای پارامتر های خاص خود می باشد كه در زیر آنها را به تصویر خواهید دید .ادامه مطلب


Type of Topic : انیمیشن سازی با MAX 3D ، 
Labels : تغییر دهنده و منوی ModiFy،
Related Links:

       Reviews
جمعه 6 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
 

 Face

در جلسه قبل كار با لبه ها و همچنین تغییر دادن لبه ها را آموختید . در این قسمت می خواهیم شما را با Face آشنا كنیم .

 

 

Face  : Face  ها اساس و بنیان سطح در نرم افزارها سه بعدی می باشند به طور كلی Face را به سطوح مثلث تشكیل دهنده یك شی گویند اما در اكثر نرم افزارها سه یعدی به صورت پیش فرض این مثلث ها نشان داده نمی شوند . چون به پیچیدگی شی اضافه می شود و كار بر روی آن شی بسیار سخت می شود . به همین دلیل نرم افزار این مثلث های را نشان نمی دهد در نرم افزارهای سه بعدی هر دو Face یك سطح قابل دید كه همان سطوح مربع هستند را می سازدادامه مطلب


Type of Topic : انیمیشن سازی با MAX 3D ، 
Labels : Face،
Related Links:

       Reviews
جمعه 6 دی 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
Editable mesh

 

 

در ادامه مبحث Editable mesh در این قسمت می خواهیم به قسمت بعدی یعنی Edge یا لبه ها بپردازیم . لبه ها درواقع خطوطی هستند که نقاط یا Vertex ها را به یکدیگر متصل می کنند این مولفه نیز مانند مولفه Vertex دارای فرمانهای برای تغییرات می باشد.ادامه مطلب


Type of Topic : انیمیشن سازی با MAX 3D ، 
Labels :
Related Links:

       Reviews
شنبه 30 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
 

تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh

 

درنرم افزار 3Dsmax  اشیاء را برای ویرایش ونیز ثابت كردن وتغییرشكل دادن به Editable ها تبدیل می كنند در 3Dsmax یك شی كه جزء دسته ها standavd primitivies   می توان به Editable  های مختلف تبدیل ( convert ) نمود. انواع تبدیل ها به شرح زیر می باشد.

 

 

Editable mesh – Editable patch – Editabe ploygoh – Nurbs –– Editabe spline  كه هركدام را درجلسات بعدی به صورت كامل توضیح خواهم داد . دراین جلسه به توضیح مختصری دررابطه با Editabe mesh  می پردازمادامه مطلب


Type of Topic : انیمیشن سازی با MAX 3D ، 
Labels : تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh،
Related Links:

       Reviews
شنبه 30 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
 

مدلسازی 6 ساخت و ایجاد سیستم ها

 

 

سیستم ها اشیائی هستند که به شیوه های خاص به یکدیگر مرتبط و مقید هستند به طور کل از سیستم ها می توان برای متحرک سازی استفاده نمود. سیستم ها را می توان در این آدرس پیدا نمود create>system در منوی سیستم اول گزینه bone  می باشد که در زیر توضیح خواهم داد.ادامه مطلب


Type of Topic : انیمیشن سازی با MAX 3D ، 
Labels : مدلسازی 6 ساخت و ایجاد سیستم ها،
Related Links:

       Reviews
شنبه 30 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
 

مدلسازی شماره5

 

ساخت Splines ها:

این اشیا باریکه هایی هستند که در محیط 3DS MAX به عنوان Splines شناخته می شوند. به کمک این اشیاء و یک سری تغییردهنده یا عملیات مدلسازی می توان اشیائی پیچیده ساخت. باریکه ها را می توان در منوی Create>Snaps پیدا نمود.

 ادامه مطلب


Type of Topic : انیمیشن سازی با MAX 3D ، 
Labels :
Related Links:

       Reviews
شنبه 30 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
 

مدلسازی شماره4

 

ساخت اشیاء معماری 2

در این قسمت شما را با یک سری دیگر از اشیاء پیش ساخته معماری آشنا خواهیم کرد.

 

درب ها:

 ادامه مطلب


Type of Topic : انیمیشن سازی با MAX 3D ، 
Labels : مدلسازی شماره4،
Related Links:

       Reviews
شنبه 30 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
 

مدلسازی شماره 3

 

ساخت اشیاء و معماری

در نرم افزار 3DS MAX6 ما می توانیم از اشیاء معماری پیش فرض استفاده نموده و سرعت انجام عملیات خود را بالا برده.

به منوی Create رفته و از طبقه بندی Geometry گزینه AEC Extended را انتخاب می کنیم در این منو چند نمونه از این اشیا معماری وجود دارد.

 ادامه مطلب


Type of Topic : انیمیشن سازی با MAX 3D ، 
Labels :
Related Links:

       Reviews
شنبه 30 آذر 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses