تبلیغات
Models Net TV Magazine - تحولات فناوری دوربین های سینمایی
 
Models Net TV Magazine
Topics
Survey
به نظر شما کدام بخش از مطالب این سایت جذاب تر می باشد In your opinion, which part of this Magazine is more interesting

Blog Diagram
  • Total Visits :
  • Today's Vistors :
  • Yesterdays's Vistors :
  • This Month's Vistors :
  • Last Month's Vistors :
  • Bloggers :
  • Total Posts :
  • Latest Checking :
  • Latest Update:

تحولات فناوری دوربین‌های سینمایی و روش‌های فیلمسازی در رسانه‌ها امروزه دیگر به تنهایی توسعه نمی‌یابند بلكه رشد آنها یك رشد مجموعه‌ای است.

در طی 160سال توسعه رسانه‌ای دیداری و شنیداری كه حیات آنها از اختراع عكاسی آغاز می‌شود، تعداد كمی از بازارها با این بازار قابل مقایسه بوده‌اند.

عكاسی با ارایه دوربین‌هایی كه با حلقه فیلم كار می‌كردند به یك تولید مصرفی تبدیل شد و پس از آن چهار جریان تكاملی بر این رسانه‌ها غلبه یافت.

این چهار جریان عبارت بودند از: ضبط صدا، سینما، تلویزیون و ضبط ویدیویی.

در سال های اخیر تخصصی شدن و تفكیك زیاد در این رشته ها جریان داشته است.

از اوایل دهه هشتاد میلادی شاهد صف آرایی فوق العاده جنبه های جدید تكنولوژی بوده ایم كه اكثرا از همین روش های موجود مشتق شده اند.

این فهرست هرچند تقریبا پایان ناپذیر است، برای نمونه به بخشی از آنها اشاره می‌كنیم:

بهبودن بخشیدن و تنوع روش‌های عكاسی، ضبط صدا، فیلمسازی، فناوری های تازه CD,HIFI,HDTV,HD,DVD,تلویزیون‌های كابلی و ماهواره‌ای دوربین‌های ویدیویی و روش‌های ارسال تصاویر از طریقIPTV و تجربیات سینمایی ابداعی مانندSHOW SCAN, IMAX,ECINEMA,DCINEMAو ....

امروزه رشد و توسعه صنایع تصویری كه نه سالانه بلكه روزانه است و ما پیوسته باتولید بسیاری مفاهیم و روش‌های جدید روبرو هستیم.

جهان امروز با سرعت به‌سوی گسترش امكانات و مقدورات ارتباطی – تصویری پیش می‌رود. دنیایی كه به سمت نظام‌های شبكه ای بیشتر حركت می‌كند.

در نمایشگاه‌های تخصصی–حرفه‌ای فناوری‌ها و تجهیزات سینمایی و تلویزیونی سال 2008 به‌وضوح شاهد شكل گیری Digital Cineamatography یا فیلمبرداری دیجیتالی بوده‌ایم.

اكنون دسترسی به تصاویر دیجیتالی قابل رقابت با كیفیت وضوح قابل رقابت با فیلم‌های سینمایی در بازار رسانه‌های شنیداری و دیداری به امری ممكن تبدیل شده است.

چشمی‌های نوری(تصویریاب‌های نوری)، بالاترین كیفیت وضوح تصویر، دامنه پذیرش(Latitude)رنگ و نوربالا، قابلیت گسترده تنظیم و پردازش اطلاعات تصویر و اصلاح رنگ سرصحنه توسط فیلمبردار، دراختیار داشتن قاب های سینمائی و افزایش فریم برثانیه، قابلیت تطبیق بالنزهای اپتیكی سینمائی و امكان گسترده استفاده از لنزهای Pl.Mount Super16,16mm,، سرعت متغیر، اسكن تصاویر به روش پیوسته (Progresive)و ضبط مستقیم برروی هارددیسك،برخلاف سیستم‌های HD كه برای ضبط از نوار استفاده می شود.

ذخیره سازی اطلاعات به‌صورتRAW در محیط ویندوز، بدون نیاز فشرده سازی، برخلاف دوربین های تصویربرداریHDكه از فشرده سازی بالایی استفاده می كنند، امكان تدوین در محیط غیرخطی با جابجایی هارد دیسك بر خلاف سیستم‌های HD (كه در بازخوانی اطلاعات نیاز به دستگاه‌های نسبتا گرانی است) و ... از امكانات جذاب این دسته از دوربین‌های دیجیتالی هستند كه تلاش می كنند، خود را با علایق و خواسته های سینماگران حرفه‌ای همسان و هماهنگ كنند.

اكنون این دوربین‌ها در سطوح متفاوت برای كاربری‌های حرفه‌ای سینمائی و تلویزیونی طراحی، تولید و به بازار معرفی و عرضه شده است .

از این سری دوربین ها می توان با این عناوین یاد كرد:


1. Dalsa – Origin 4K
2. Thomson Viper
3. ArriFlex D-21
4. Phantom HD/2K
5. Red Digital Camera
6. SI-2K Silicon Imaging
7. Kino – Russien 2K Digital Camera
8. Nox 2K D Cinema

 فراوانی، تسهیل در دسترسی به این نوع دوربین‌ها در بازار و سادگی و راحتی كار با آنها و قیمت ارزان‌تر نسبت به تجهیزات 35 میلی ‌متری فیلمبرداری، تأثیری به‌سزا بر روش‌های فیلمسازی و تولید برنامه در قالب های سینمائی و تلویزیونی خواهد گذاشت.

این سری از دوربین‌ها نسل جدیدی از دوربین‌ها محسوب می‌شوند هرچند ماهیتا از نظر دسته‌بندی سیستمی با گروه دوربین های ویدیویی نزدیك‌تر هستند و از این نظر باید آنها را در رده دوربین‌های تصویربرداری ویدیویی قرار داد اما به دلیل تفاوت در روش شكل‌گیری تصویر و همچنین ساختار حساسگر تصویری (Sensor)كه برخلاف دوربین‌های ویدیویی كه 3CCDهستند، حساسگر این دوربین ها CMOSاست كه از این نظربا فناوری عكسبرداری دیجیتالی هم‌سان‌تر هستند و ویژگی آنها مجسوب می‌شود و همچنین، قابلیت‌ها و سطح انطباق گسترده با نیازهای حرفه‌ای سینما این سری از دوربین ها را Digital Cinematogeraphy اطلاق می‌كنند.

افزایش كمی تعداد دوربین‌ها، كوتاه شدن و از بین رفتن صف انتظار برای دریافت دوربین فیلمبرداری، قیمت نسبتاً كمتر این دوربین ها در مقایسه با دوربین های 35 میلیمتری، امكان تهیه آنها از سوی دفاتر و بنگاه‌های تولید فیلم و كاهش وابستگی فرآیند تولید فیلم به لابراتوار، امكان ضبط و ذخیره‌سازی مستقیم اطلاعات در محیط رایانه، نیاز نداشتن به ابزارهای وابسته و در انتقال و تبدیل اطلاعات، امكان پردازش و كه می توان از آنها بعنوان تحقق یك دوره تحول جدید در روش‌های فیلمسازی اشاره كرد.

هرچند تجهیزات تكمیلی مانند امكانات و شرایط تبدیل بپیگیری عملیات پس از تولید در محیط رایانه، فراگیرشدن و ارزان شدن فرآیند ذخیره سازی اطلاعات، و ... از جمله نكات و ویژگی هایی هستند که نگاتیو و نمایش در اخذ نتیجه‌نهایی بسیار تعیین كننده هستند ولی در بررسی كلی این فرآیندها، می‌توان یك دوره انتقال و تغییر تكنولوژی‌های تولید فیلم را در مرحله تولید و پس از تولید را در كشور مشاهده كرد.

دوره تغییرات مربوط به مرحله پس از تولید : شامل (خدمات فنی تدوین، صداگذاری، تبدیل فیلم به دیجیتال و تهیه اینترمدیات دیجیتالی) و مرحله نمایش دیجیتالی فیلم در سالن های نمایش با عنوان E CINEMA و D CINEMA پیش تر طی یك دهه گذشته تا سال‌های اخیر محقق گردیده و هم اكنون شاهد وحدت رویه‌های فنی و تثبیت رفتار در این حوزه‌ها هستیم. شكل‌گیری روش‌های كاملاً دیجیتالی و مدرن در فرآیند فیلمسازی و تولید برنامه های تلویزیونی به امری معمول و جاری تبدیل شده است و هر سال بیشتر از سال قبل شاهد طرح این مسایل هستیم.

حلقه مفقوده این فرآیند مربوط به مرحله شكل گیری تصویر و ضبط و نگهداری آن در دوربین های فیلمبرداری(و یا عكس‌برداری) بود كه این مرحله نیز طی سال های اخیر با عنایت به توضیحات پیش گفته اكنون به تكامل نسبی رسیده است.

این روند همچنان رو به توسعه خواهد بود. در یك نگاه كلی می‌توان گفت با رویكردهای توام با تحولات فزاینده در بازاز صنعت شنیداری و دیداری و ابزارها و تكنولوژی‌های قابل دسترس در بازار، شتاب تغییر در روش ها و ابزارهای فیلمسازی نسبت به گذشته امری اجتناب ناپذیر است.

طبیعتاً در چنین شرایطی طراحی و تولید دوربین های مكانیكی - الكترونیكی 35 میلیمتری (و سایر نجهیزات تكمیلی كاهش) یافته و جای خود را به دوربین‌های و تجهیزات الكترونیكی - دیجیتالی داده است.

از این نظر عدم توجه به این تحولات رفته رفته، نه تنها امكانات و روش‌های تولید فیلم درداخل كشور بدون كاركرد می شوند، بلكه در عرصه رقابت بین‌المللی همواره به صورت تماشاگرانی منفعل باقی خواهیم ماند.

اتخاذ یك راه كار و تدبیر كارآمد به منظور تطبیق شرایط و امكانات داخلی تولید فیلم با این موج از تكنولوژی‌های مدرن امری است كه باید در دستور كار سیاست گذاران و برنامه‌ریزان سینمای كشور قرار گیرد.

اولین گام برای خروج از این چرخه، آگاهی و بررسی و پی‌گیری تحولات علمی ، فنی و تخصصی در این زمینه هاست. تنها در سایه پی‌گیری این تحولات، می‌توان به ترسیم خط مشی كلی و كلان با هدف توسعه كشور با توجه به ارزش‌های دینی و ملی پرداخت.

------------------------------------------------------------------------

پاورقی :

من در تمام جلسات و محافل تخصصی و عمومی گفتم و باز هم میگم که ایران ما و جوانان این مرز و بوم اگر مدعی به ایرانی بودن و ایرانی مدعی به هوشمند بودن و خلاقیت است باید پارا فراتر از این که گزاشته ایم بگزاریم، چون با نشتن و انتظار کشیدن کاری اتفاق نخواهد افتاد و این تنها مشکل ماست ، باید به خود باوری رسید کافیست منیت را کنار بگذاریم و به جمعیت ( کار گروه های حرفه ای ) تبدیل شویم ، میخواهم باور کنید که این در توان  و استحقاق ما جوانان ایران هست و ما میتوانیم اینجا تحقق دارد تا بتوانیم بگوییم ما هستیم چون بودن ما ریشه در تاریخ دارد . بیایید ما هم در جهان تکنولوژی حرفهایی بزنمیم که جای حرفی نداشته باشد . در دنیای سینما ،  اگر نخواهیم که بگوییم کاملا ، ولی تحقیقا ، تقریبا مصرف کننده هستیم . با بررسی و تحقیق ما نیز میتوانیم نیلزمندیهایی را کشف کنیم که قدرت ساخت آن در انحصار کشور ما باشد. فقط کافیست فعل خواستن را صرف کنیم.

Type of Topic : دانستنیهای سینما و تلویزیون، 
Labels : تحولات فناوری دوربین های سینمایی،
Related Links:

       Reviews
شنبه 19 بهمن 1387
کمال پورحنیفه Kamal Pourhanifeh
Wide Selection of Canon Lenses
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:30 ق.ظ

You explained that very well!
cialis online deutschland cialis 5mg prix only here cialis pills cialis sale online cialis bula cialis efficacit we use it 50 mg cialis dose buy cialis cheap 10 mg we choice cialis uk we choice free trial of cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:39 ب.ظ

Amazing knowledge. Thank you!
40 mg cialis what if i take sublingual cialis online try it no rx cialis cialis savings card cialis farmacias guadalajara are there generic cialis cialis prezzo in linea basso dosagem ideal cialis viagra vs cialis vs levitra buy cialis online legal
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:18 ق.ظ

Terrific knowledge. Kudos.
how do i order viagra online where can you buy viagra from buy levitra vaigra buying generic viagra online buy viagra in pharmacy how buy viagra online buy viagra now buy viagra from usa viagra uk buy
شنبه 4 فروردین 1397 02:01 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of knowledge!

cialis arginine interactio bulk cialis safe site to buy cialis online cialis generico in farmacia tadalafil 20mg generico cialis mexico buy cialis cheap 10 mg are there generic cialis cialis online cialis kamagra levitra
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:15 ق.ظ

Whoa plenty of beneficial material!
cialis online canada discount drugs cialis click now cialis from canada cialis 20mg buying cialis overnight only now cialis 20 mg acheter cialis meilleur pri generic cialis soft gels prezzo cialis a buon mercato buy name brand cialis on line
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر