تبلیغات
Cinema and Television Specialist Magazine - برگزاری دوره های تخصصی تدوین و جلوه های ویژه برای علاقمندان این رشته در دانشکده فرهنگ و هنر علمی و کاربردی واحد 4 تهران