تبلیغات
Cinema and Television Specialist Magazine - مجمع عمومی عادی خانه سینما برای انتخاب بازرس یا تمدید فعالیت بازرس برگزار می شودروابط عمومی خانه سینما اعلام کرد، مجمع عمومی خانه سینما برای گزارش های عملیاتی – مالی هیات مدیره و بازرس وانتخاب  بازرس و یا تمدید دوره بازرس، ساعت  18 روز یکشنبه سی یکم مردادماه در تالار اجتماعات خانه سینما برگزار می شود.


برچسب ها: مجمع عمومی عادی خانه سینما برای انتخاب بازرس یا تمدید فعالیت بازرس برگزار می شود ،